wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Wtorek, 19 października 2021r., czyli do końca roku kalendarzowego pozostało 74 dni


linklinklinklink

 31.03.2021

INFORMACJA NA 30 MARCA


W roku szkolnym 2021/2022 planujemy uruchomić trzy klasy pierwsze: jedną ogólnodostępną, jedną integracyjną i jedną specjalną. W oddziale ogólnodostępnym przygotowujemy 24 miejsca, w oddziale integracyjnym 20 miejsc z tym, że 5 miejsc jest przygotowanych dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. W oddziale specjalnym przygotowujemy 4 miejsca, zarezerwowane dla uczniów ze skierowaniem do kształcenia specjalnego, wydanym przez Prezydenta Miasta Chorzów.

Przypominamy

Do Szkoły Podstawowej nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 38 bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych). Wyboru dokonuje rodzic/opiekun prawny wypełniając ”zgłoszenie do szkoły podstawowej”.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła Podstawowa nr 38 w Chorzowie nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.1 kwietnia 2021 roku ogodzinie 9.00 zgodnie z harmonogramem, przedstawione zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanychod 1 kwietnia do 16 kwietnia rodzice wypełniają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( OŚWIADCZENIE WOLI) i przesyłają na adres sekretariat@sp38chorzow.edu.pl  .

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.00

zamknij

zamknij
zamknij