wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Poniedziałek, 28 września 2020r., czyli do końca roku kalendarzowego pozostało 94 dni


linklinklinklink

 24.11.2019

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

brak obrazu

20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to święto związane z przyjęciem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. Konwencji o prawach dziecka,czyli dokumentu, w którym zostały zapisane wszystkie podstawowe prawa dziecka.

Nasza szkoła, która jest członkiem Klubu Szkół UNICEF, czynnie włączyła się w obchody tego międzynarodowego święta. Wszyscy uczniowie przyszli w tym dniu ubrani w kolorze niebieskim. Klasy 4-6 obejrzały prezentację dotyczącą Konwencji o prawach dziecka, a także wykonały prace plastyczne poświęcone poszczególnym prawom.Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wysłuchali pogadanek poświęconych temu tematowi.


zamknij

zamknij
zamknij