wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Piątek, 21 czerwca 2024r., czyli do końca roku kalendarzowego pozostało 193 dni


linklinklinklink

 31.03.2022

OPŁATA ZA DUPLIKATY DOKUMENTÓW

Zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) :
Za wydanie duplikatu świadectwa (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat świadectwa wynosi 26 zł.
Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.
 Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
 Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły  wniosku o wydanie  w/w dokumentu oraz dokonanie w/w opłaty na konto:
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie ul. Śląska 3, 41-500 Chorzów
nr rachunku: Silesia Bank89 84370002 0020 0216 4384 0001W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska, opłata za duplikat świadectwa/legitymacji szkolnej - ułatwi to identyfikację wpłat.
Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty, a w przypadku wniosku o wydanie duplikatu legitymacji aktualne zdjęcie.

zamknij

zamknij
zamknij